Ontmoet gelijk gestemden

Stress

WE ZIJN GEBOREN VOOR GELUK!

Er is een grote rol weggelegd voor ons endorfinesysteem. We hebben veel feel good stofjes in ons in systeem zitten. Onze activiteiten slapen, waken, denken, onthouden, waarnemen, spreken, voelen, bewegen, seksen en handelen: alles heeft te maken met deze feel good stofjes.

Het endorfinesysteem is betrokken bij heel veel processen in het lichaam. Het is een soort handrem voor ons lichaam. . De rem, ons endorfinesysteem, zorgt ervoor dat we gelukkig zijn en blijven. Het is een zelfherstellend systeem dat stress, ziekten en trauma’s geneest. In onze westerse welvaartsmaatschappij (een stressvolle omgeving, gebrek aan beweging, fastfood en veel suiker) komt ons endorfinesysteem behoorlijk onder druk te staan. Een slecht werkend endorfinesysteem is vaak de oorzaak van verschillende lichamelijk en psychische klachten.

Dit betekent dat indien het niet goed meer werkt, wij daar de tijd en aandacht aan moeten geven om het weer te laten herstellen. 

Er kan sprake zijn van aangeboren gevoeligheid en van omgevingsfactoren.

Symptomen

Een depressieve stoornis is een veelvoorkomende aandoening en treft ongeveer 8% van de bevolking. Het komt 1,5 tot 2 maal meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Een depressie kan je hinderen in je dagelijks leven, je bezigheden thuis, je vrije tijd of op je werk.

Vaak herken je de depressieve stemming niet zelf en kun je het lijden niet benoemen als een depressie. De mogelijke symptomen overlopen werkt vaak verhelderend.

Depressie is een psychische aandoening. De kernsymptomen van een depressie zijn een sombere stemming of een verlies van interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten. Deze symptomen manifesteren zich bijna dagelijks, gedurende het grootste deel van de dag.

Een depressie wordt volgens de ernst ingedeeld in een milde, matige en ernstige vorm. De arts bepaalt, op basis van zijn inschatting van de klachten en hun gevolgen, welke graad van depressie iemand heeft. Dit is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen factoren meespelen zoals andere lichamelijke of psychische aandoeningen, medicatie, middelenmisbruik.

Er zijn ook bijzondere vormen van depressie, zoals een postnatale depressie, waarbij een vrouw na een bevalling depressief wordt; Een chronische depressieve stemmingsstoornis, een vorm van lichte tot matige, maar chronische depressie waarbij klachten ten minste twee jaar blijven aanhouden; Een winterdepressie, waarbij een persoon minstens twee jaar na elkaar in de herfst depressief wordt en in de lente weer opknapt; En psychotische depressie, waarbij het realiteitsgevoel verstoord en meestal onrealistisch pessimistisch is.

Een depressie is een aandoening die veel voorkomt. Het is niet iets om je voor te schamen of je schuldig over te voelen. Blijf niet zitten met sombere gedachten of andere psychische klachten, maar zoek hulp.

WAT IS DE BEHANDELING VOOR DEPRESSIE

Vaak helpt het om erover te praten, met je huisarts, maar ook met familie of vrienden. Leg hen uit hoe je je voelt en wat een depressie betekent.

Je gaat misschien negatief over jezelf denken. Teleurstelling, verdriet en woede kunnen dat negatieve gevoel versterken. Bespreek je gevoelens. Het verwerken van dergelijke emoties vraagt tijd. Stel jezelf geen te hoge eisen, bijv. dat je snel moet herstellen of je werk op een normale manier moet kunnen uitvoeren. In het begin richt je je best op de eenvoudige, praktische taken van het dagelijks leven. Stel haalbare doelen.

Probeer regelmaat in je leven te houden door op vaste (normale) tijdstippen naar bed te gaan, op te staan en te eten.

Drink geen alcohol en gebruik geen drugs. Het verdooft de negatieve gevoelens kortstondig, maar staat een goed herstel op lange termijn in de weg. 

Zoek afleiding in activiteiten die je prettig of ontspannend vindt. Blijf niet alleen thuis zitten. Buitenlucht en beweging kunnen je al snel een beter gevoel geven.

Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging zoals fietsen, wandelen, lopen of andere sporten. Drie keer per week een halfuur bewegen zou je kunnen helpen om je minder depressief en meer fit te voelen. Kies een sport die je leuk vindt.

Als je last hebt van slaapstoornissen, kan regelmatige lichaamsbeweging je helpen om een goede nachtrust terug te winnen.

Probeer als het kan (deeltijds) te blijven werken, bijv. twee halve dagen per week. Bespreek dit eventueel met je bedrijfsarts.

Wat kan je een therapeut doen?

Bij lichte en matige depressie wordt een behandelingsplan opgesteld met een dagstructuur en activiteitenplan, ondersteund door persoonlijke begeleiding. De voorkeur gaat hierbij uit naar cognitieve gedragstherapie, waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van gedragspatronen. Het doel is om opnieuw zinvolle activiteiten uit te voeren volgens een vaste planning. Op die manier word je uit de lusteloosheid en de depressie gehaald en krijg je opnieuw interesse in gewone dagelijkse activiteiten, zodat je er weer van leert genieten.

Bij lichte tot matige depressie is doorgaans geen medicatie nodig. Omdat sommige personen met depressie veel last hebben van angst- en slaapstoornissen, wordt af en toe in het begin van de behandeling, en voor een korte periode, kruiden voorgeschreven.

Reactie plaatsen

PRAAT EROVER

BELANGRIJK IS GERICHT ADVIES TE KRIJGEN VAN EEN GESPECIALISEERD HORMOONTHERAPEUT DIE VANUIT ERVARINGSDESKUNDIGHEID JE ZULT BEGRIJPEN EN EEN VOORBEELD VOOR JE KAN ZIJN DAT ER OP EEN NATUURLIJKE MANIER IETS AAN TE DOEN IS.