Ontmoet gelijk gestemden

eetstoornis

Eetstoornis

BEWIJS JIJ JEZELF EEN DIENST DOOR EEN VERTEKEND SPIEGELBEELD?

Wat is de behandeling

Behandeling verschilt per eetstoornis, zie Individueel zorgplan en behandeling. De zorg is integraal en gericht op het eetgedrag, gewicht, lichaamsbeleving en op algemene psychische problemen zoals onzekerheid, perfectionisme, trauma’s en op functioneren in het sociaal maatschappelijk domein.

Belangrijke onderdelen van de behandeling bij anorexia nervosa (AN) zijn de medische stabilisatie en het uit de gevarenzone krijgen van de patiënt, herstel van het eetgedrag en herstel van het sociale functioneren. Benadrukt wordt dat herstel van eetgedrag nog geen volledig herstel is. Er zijn enkele specifieke psychologische en farmacologische therapieën. Ambulante behandeling of dagopname heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven een klinische behandeling; opname is niet per se effectief. Ziekenhuisopname is alleen geïndiceerd als er sprake is van medische of psychische decompensatie.

Belangrijke onderdelen bij de behandeling van boulimia nervosa (BN) en eetbuistoornis (BED) zijn zorg gericht op het onderzoeken van sterke overtuigingen/cognities rondom eten/eetbuien, het lichaam/uiterlijk/ gewicht en de (overmatige) koppeling van deze zaken aan de zelfwaardering. Gaandeweg de behandeling worden nieuwe, beter passende en geloofwaardige cognities ontwikkeld die de patiënt gaat toepassen in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan met cognitieve gedragstherapie waar de meeste evidentie voor bestaat.

Er is (nog) geen protocollaire behandelvorm voor de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID). In gespecialiseerde centra is wel ervaring met een geprotocolleerde handelwijze om kinderen weer te laten eten. Behandeling (na eventuele medische interventies) vindt plaats volgens gedragstherapeutische principes, waarbij geleidelijk toenemende exposure aan het vermeden voedsel wordt toegepast in combinatie met responspreventie (er mag niet vermeden worden te eten).

Reactie plaatsen

PRAAT EROVER

BELANGRIJK IS GERICHT ADVIES TE KRIJGEN VAN EEN GESPECIALISEERD HORMOONTHERAPEUT DIE VANUIT ERVARINGSDESKUNDIGHEID JE ZULT BEGRIJPEN EN EEN VOORBEELD VOOR JE KAN ZIJN DAT ER OP EEN NATUURLIJKE MANIER IETS AAN TE DOEN IS.